Privacy statement

Privacy Statement

 

Dit is het Privacy Statement van velovrienden de stieweg.

www.velovrienden.destieweg.be

 

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een contactformulier op onze website. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze coureurs en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Velovrienden de stieweg zijn de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw gegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij u uit welke gegevens wijverwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

 

Overzicht persoonsgegevens

 

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Tel of gsm nummer
  • E-mail
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Wie verwittigen bij ongeval
  • Naam- en achternaam
  • Ice nummer

 

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

 

Uw persoonsgegevens zullen gebruikt worden om u per post, per e-mail of andersins te informeren over velovrienden de stieweg. Ook bij een ongeval om u contactpersoon te kunnen bereiken en de hulpdiensten te helpen.

 

Overdracht van gegevens.

 

Velvrienden de stieweg kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan derden indien dat wettelijk verplicht is. Voor elke andere verwerking van uw persoonsgegevens zal velovrienden de stieweg uw expliciete voorafgaande toestemming vragen indien dit vereist is op grond van de AVG.